EGE ORMAN VAKFI

Yeşil Yaka Ekoloji Eğitimi

Ege Orman Vakfı “Yeşil Yaka Ekoloji Eğitim Programını” geliştirerek iş dünyası ile iş birliği yapmaktadır.

Sürdürülebilir gelecek hedefi ile yeni ekonominin örnek lider kurumları arasında yer alacak iş dünyası; sürdürülebilir iş modellerinin gelişiminin ivme kazanmasını ancak çalışanları ile değişim ve dönüşüm yaratarak başarabilir. Bundan dolayı; Kurumsal sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyümedeki ilk değişim insan kaynakları süreçlerinden başlamaktadır.

Ege Orman Vakfı “Yeşil Yaka Ekoloji Eğitim Programı” çalışanların iş süreçlerinde ve günlük hayatlarında aldıkları karar ve tercihlerinde olumlu değişimler sağlayacaktır.

Yapılan iş veya pozisyondan bağımsız, sürdürülebilirlik değerlerini yaşam ve iş felsefesinin merkezine koyan çalışan “yeşil yakalılar” sürdürülebilirlik felsefesini anlayarak içselleştirmiş ve kurumlarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında katılımcılığı üstlenmiş bireylerdir.

İş Dünyası “Yeşil Yaka Ekoloji Eğitim Programı” ile ürün/hizmet kalitesinde artış, müşteri ve tedarikçi memnuniyetinde iyileşme, yeni pazarlarda yer almak, marka değerinin ve karlılığın artması gibi çeşitli alanlarda kazanımların da elde edilmesi mümkün olacaktır.  
 “Yeşil Yaka Ekoloji Eğitim Programından” elde edilen gelir ile Ege   Orman Vakfı eğitim çalışmalarına kaynak sağlayacaktır.  “Yeşil Yaka Ekoloji Eğitim Programı” katılmak isteyen kurumlar Ege Orman Vakfı ile iletişime geçebilirler.