EGE ORMAN VAKFI

Devam Eden Diyalog ile Avrupa’ya Daha Yakın

Proje Ortakları: Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, RENAC energy & climate gGmbH, Osrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie (OBEZ), Türkiye Ormancılar Derneği
Proje İştirakçileri: Karşıyaka Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası, Özel Ege Lisesi, Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje Uygulama Süresi: 01.04.2021-31.03.2022 / 12 Ay
Proje Uygulama Bölgesi: İzmir- Türkiye, Berlin- Almanya, Poznan-Polonya
Proje Bütçesi: 162.234 EURO
Hibe Katkı Oranı: %90

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu CSD-VI Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin hedefi yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunun gelişmesine katkı sağlamaktır. Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de konusunda uzman Sivil Toplum Kuruluşlarının ve kurumsal paydaşların iş birliği ile Enerji ve Çevre konularında gençlere yönelik yenilikçi eğitim materyallerinin yer aldığı tamamlayıcı dijital bir bilgi sağlama platformu oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 15-18 yaş aralığındaki öğrenciler, uzmanlar ve eğitimcilerle birlikte çalışarak seviyelerine ve Türkiye’deki eğitim sistemine uygun olarak online eğitim içerikleri geliştireceklerdir. Aynı zamanda sürdürülebilir bir iletişim sistemi olacak bu uygulama gençlerin eğitimleri için güncel dijital kaynaklara erişebilecekleri, kariyerleri için kapasitelerini geliştirebilecekleri, AB Enerji, Çevre politikaları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri açık kütüphane olarak kullanılacaktır.
Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetimler için tekrarlanabilme özelliğine sahip proje ile Türkiye’nin enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına,  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri arasında yer alan Nitelikli Eğitim, İklim Eylemi, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar maddelerine katkıda bulunulması ve 2019-2027 AB Gençlik Stratejisi ile uyumlu olarak yeşil yakalı gençlerin sayısının arttırılması hedeflenmektedir.