EGE ORMAN VAKFI

Üniversite Sosyal Sorumluluk

ÜNİVERSİTE SOSYAL SORUMLULUK DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE
AKTİF OLARAK YER ALMAK, İŞBİRLİĞİ ve FARKINDALIK SAĞLAMANIN YÖNTEMİNİ İÇERİR BİLGİDİR.

Üniversite Öğrencileri için Hedeflenen Çıktılar

Toplumsal duyarlılık düzeylerinin ve sivil toplum bilincinin artması,
Yok olmaya yüz tutan doğamızla ilgili sorunlara çözüm üretme ve bu doğrultuda harekete geçme alışkanlığı edinme,
Bir sosyal sorumluluk projesi planlayabilme ve yürütebilme becerisi kazanma,
Sponsor bulma ve proje bütçesi hazırlama konularında deneyim kazanma,
Ekip kurma ve ekip çalışması yapma yeteneklerinin gelişmesi,
Kişisel bilgi ve becerilerini başkaları ile eşgüdümlü olacak ve toplumsal fayda yaratacak şekilde kullanma becerisi kazanmaları,
Katıldıkları Ege Orman Vakfı Projelerindeki gönüllü çalışmalarını Özgeçmişlerinde kullanarak kapasitelerini genişletmek.

EOV- Üniversite Sosyal Sorumluluk Dersi
Doğaya İyilik Yönergesi

ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL SORUMLULUK DERSİ KAPSAMINDA EGE ORMAN VAKFI İLE YAPILACAK ORTAK ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ

Ege Orman Vakfı’na gönüllü olmak,
5 Adet Kişinin farkındalık yaratmak üzere fidan bağışı yapmasını sağlamak,
Oryantasyon toplantısına katılmak,
Ege Orman Vakfını Sosyal Medyadan takip etmek ve paylaşmak,
Ve ilave olarak; aşağıdaki başlıklar altındaki çalışmalardan birini gerçekleştirerek belgelemek. 

A) 8 saat fayda üretmek (stant, etkinlik, eğitim)

B) 10 adet firmaya Ege Orman Vakfı'nın Doğaya İyilik Kutusunu tanıtmak

C) Ege Orman Vakfı tarafından onaylanan Yeni Proje Fikirleri geliştirmek ve uygulamak.

BİREBİR KALBİNDE İYİLİK OLAN MARKA STRATEJİLERİ İÇİN;

Marka amacını yeniden tasarlayan şirketler, gönüllü iş yapmak farkındalığını çalışanlarına kazandırmak amacı ile  sivil toplum örgütlerine  destek vermek için çalışmalarına öncü olurlar, belli idealler uğruna karşılığında para almadan zamanını ayırır ve fayda sağlamak için kullandırırlar.

İş dünyası, bir yandan kar amacı güden ana faaliyet alanında üretim yaparken, diğer yandan içinde bulunduğu topluma, doğal varlıkların sürdürülebilirliğine  herhangi bir çıkar talep etmeden destek verir. Bu destek kendi üretim alanına paralel bir alanda olabileceği gibi, hiç ilgilisi  olmayan, çalışanlarının veya hissedarlarının ilgi duyduğu farklı bir alanda da olabilir. Türkiye'de sosyal sorumluluk projeleri özellikle çok uluslu ve kurumsal şirketlerin bütçe ve zaman ayırdığı bir halkla ilişkiler aracı gibi görünür. Oysa ki sosyal sorumluluk projelerinin başarısı tüm şirketin üretimine ve karlılığına direkt etki edebilmektedir.

Ülkemizde de işe alınacak çalışanın  artık  gönüllü iş yapması , yardım kuruluşlarına destek vermesi  iş deneyimi kadar önemlidir. Çalışanın toplumsal ve  çevresel sorunlara destek vermeye ve çalışmaya  ne kadar açık olduğunuzu göstermektedir.

Günümüzde artık Şirketler yalnızca kar için değil en farklı ve yararlı KSS projesini yapabilmek için de yarışmaktalar . Projeler her geçen yıl profesyonelleşerek, sürdürülebilir olması önem kazanmaktadır.…

Doğanın gidişatını iyileştirmek için değişime giderken, kurumsal  sosyal sorumluluk projeleriniz ile  yanımızda olmanızı çok önemsiyoruz. Yürüttüğümüz projelerde  Bizlerle el ele vermenizi, hedeflenen sonuca ve çıktılara birlikte daha kolay  ulaşabilmeyi diliyoruz.  Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünyayı birlikte oluşturalım.