EGE ORMAN VAKFI

Türk İşletmeler İçin Çevresel Ayak İzi Projesi

Proje Ortakları: The Carbon Trust, Ege Orman Vakfı, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği
Proje İştirakçileri: İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (A.O.S.B), Polibak Plastik Film Sanayi A.Ş., Ege TV  
Proje Uygulama Süresi: 15.02.2016-15.02.2017/ 12 Ay
Proje Uygulama Bölgesi: İzmir-Türkiye, Londra-İngiltere
Proje Bütçesi: 175.739,92 EURO
Hibe Katkı Oranı: %90

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI–Çevre Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin hedefi Doğa Koruma ve İklim Eylemi öncelik alanlarına uygun olarak AB üye ülkelerinde iklim değişikliğini azaltma konusunda yapılan çalışmaların, çevre koruma eylemlerinin ve gerçekleştirilen uygulamaların aktarımının ve adaptasyonunun sağlanmasıdır.

Proje kapsamında Türkiye'de üretilen özellikle ihracata yönelik ürünler için çevresel ayak izinin oluşturulması ve belgelendirilmesi konularında AB üye ülkelerinde yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri aktarılmış,  pilot olarak seçilen sektörlerde İzmir’de üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını (ve potansiyel olarak su kullanımını) azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kurulmuştur.4 farklı sektörde (baskı-ambalaj, yapı kimyasalları, çimento ve cam) seçilen 5  pilot şirkette üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak, doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmek üzere karbon ayak izi ölçülmüş, belgelendirilmiş ve çevresel ayak izi etiketleri oluşturulmuştur. Bu sistem ile Türk sanayisinin çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüşerek, dünya ihracatından daha fazla pay alması, bilinçlendirilen kurumsal ve bireysel tüketicilerin çevresel ayak izlerini azaltma yönünde tercihlerinin değişmesi beklenmektedir.