EGE ORMAN VAKFI

Vizyon, Misyon, Değerler

Amaç  (Vizyon)

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için orman ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğini gerçekleştiren, küresel kalkınma hedeflerine ve karbon nötr bir dünyaya ulaşmanın öznesi konumunda, doğal varlıkları ve gezegeni koruması için topluma rehberlik eden ve yeşil bir geleceğe giden yolda anlamlı izler bırakan önder bir sivil toplum kuruluşu olmak.


Görev  (Misyon)

Doğal varlıkların korunması ve arttırılması için değerlerimiz odağında bilim temelli etkinlikleri, ormanlaştırma faaliyetlerini ve kapsayıcı eğitim gücümüzü kullanarak ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yeşil dönüşümün öncüsü olmak.


Değerlerimiz

Sürekli Gelişiyoruz: Bilime göre hareket ediyor, hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışıyor, her yıl çıtayı daha da yükselterek kendimizi geliştiriyoruz.

Tarafsız ve Tutarlıyız: Çalışmalarımızı siyasetten bağımsız, tarafsız olarak eylem-söylem birliği içerisinde ve değerlerimiz odağında gerçekleştiriyoruz.

Şeffaf ve hesap verebiliriz: Açık ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerimizin bütünlüğünü sağlarken tüm destekçilerimizin gizlilik hakkına saygı duyuyor, karşılıklı güven ve sorumluluk duygusu ile hareket ediyoruz.

İş birliklerimizle daha güçlüyüz: Yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerimizin gücüne inanıyor, alanında uzman kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza devam ediyoruz.