EGE ORMAN VAKFI

Doğa Dostu Bayrağı

Doğa Dostu Okul  

Ormanlar Yaşasın Diye eğitim programı kapsamında tüm kademedeki okulların başvuracağı bir projedir.
Gelecek kuşaklara çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan projenin koşulları;

  • Ormanlar Yaşasın Diye Eğitim Programını almak
  • Gönüllü olmak,
  • Ağaçlandırma projelerine destek olmak

Proje okul ile yürütülecek olup, bayrak Okula Ege Orman Vakfı tarafından tören ile verilecektir.

Doğa Dostu Üniversite Bayrağı

Toplumsal duyarlılık düzeylerinin ve sivil toplum bilincinin artması, yok olmaya yüz tutan doğamızla ilgili sorunlara çözüm üretme ve bu doğrultuda üniversitelerde harekete geçme amacıyla başvurulacak bir projedir.

Proje Koşulları

  • Üniversite ve bağlı bölümlerdeki öğrencilerin gönüllü olması
  • “İklim Değişiyor Ya Sen” eğitimini alması
  • Ormanlaştırma projelerine destek verilmesi

Proje üniversite ile yürütülecek olup, bayrak üniversiteye Ege Orman Vakfı tarafından tören ile verilecektir.

Doğa Dostu İşyeri

İş süreçlerindeki kullanılan enerjinin ve suyun verimli kullanılması, geri dönüşüm ve karbon ayak izini küçültmek isteyen iş yerlerinin, çalışanları ile katıldığı Vakıf ile farkındalık çalışmaları için başvuracağı bir projedir.

Doğa Dostu İşyeri Bayrağı sahibi olabilmek için koşullar:

  • Çalışanlarına “yeşil yaka eğitimi“ programından yararlandırmak.
  • Çalışan Gönüllüğünün sağlanması  
  • Ağaçlandırma projelerine destek verilmesi

Proje işyeri yönetimiyle yürütülecek olup, Doğa Dostu İşyeri Bayrağı Ege Orman Vakfı tarafından tören ile verilecektir.