EGE ORMAN VAKFI

Sıfır Karbon Noktası Eğitimi

İzmir İli Karşıyaka İlçesinde kurulan Sıfır Karbon Noktasında sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunacak faaliyetler yerinde gözlemlenerek, yenilenebilir enerji üreten bileşenlerin günlük hayata adaptasyonu ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında uygulama örnekleri sergilenmektedir. Bu Nokta aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele, doğal varlıkların korunması, sürdürülebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ekonomisi, atık yönetimi ve yeşil ekonomi konularında proje ile geliştirilen eğitim programları ve materyallerinin uygulama alanı olarak kullanılacaktır.

Sıfır Karbon Noktası Eğitim merkezinde verilen eğitimde kapsamı genişletilmiş, yeni nesil eğlenerek öğrenme metotları kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu merkez düşük karbon ekonomisi konusunda model oluşturulacaktır.

Bu eğitimin çocukların farkındalıklarını arttırırken eğlenmelerini de sağlayan bir deneyim olacağına inanıyoruz.

KONU: İklim Değişikliği ve Sıfır Karbon Teknolojisi
HEDEF GRUP: 10-16 Yaş Aralığında Öğrenciler
SÜRE: 120 dakika
YÖNTEM: Anket (Çevrimiçi), Sunum, Video, Deney, Sanal gerçeklik
EKİPMAN: Tablet, VR gözlük, Deney Seti