EGE ORMAN VAKFI

E-Voc Test Center

Proje Ortakları: Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK)
Proje İştirakçileri: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü A.O.S.B. Mesleki Eğitim Merkezi, EGE TV
Proje Uygulama Süresi: 01.02.2016-31.10.2017 / 21 Ay
Proje Uygulama Bölgesi: İzmir-Türkiye
Proje Bütçesi: 227.026 EURO
Hibe Katkı Oranı: %90

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA Bileşen IV Kapsamında açmış olduğu Voc-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin hedefi gıda sektöründe nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. Proje kapsamında Gıda Sektöründe 4. Seviyede “Zeytinyağı Üretim Operatörü”, “Fermente Ürün Üretim Operatörü ve “Tadımcı” mesleklerinde 3 (üç) adet Ulusal Meslek Standardı (16UMS0556-4, 16UMS0559-4 ve 16UMS0560-4) ve Ulusal Yeterlilik (17UY0294-4, 17UY0295-4 ve 17UY0293-4) hazırlanmış, söz konusu yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanıp Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi dairesinde düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne eklenmiştir.

Zeytinyağı Üretim Operatörü, Fermente Ürün Üretim Operatörü (Zeytin, Sirke, Turşu, Şarap) ve Tadımcı (Zeytinyağı, Sofralık Zeytin ve Şarap) mesleklerinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulmuş, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiştir. Tadımcı mesleğinde 10 adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi veren Merkez faaliyetlerine İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.(İZLADAŞ)’nin çatısı altında devam etmektedir.