EGE ORMAN VAKFI

Karbonsuz Araç

Küresel ısınmadan tüm canlılar etkileniyor. Sera gazlarının olumsuz etkilerini azaltmanın en iyi çözümü fidan dikerek yeni orman alanları dolayısıyla yeni yutak alanları oluşturmaktır.

PROJENİN GENEL AMACI

Bireysel ve kurumsal sorumluluklar Ülkemizde zorunluluk haline gelmeden, Çevre konusunda dikkat çekmek, somut adımlarla kamuoyunu bilinçlendirerek yeni ormanları oluşturmak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak.

PROJENİN ÖZEL AMAÇLARI

Firmaların araç filolarının karbon salımını www.egeorman.org.tr web sitesinde bulunan Karbonmetre’den hesaplayarak, (ortalama 5 fidan ) araçların bir yıllık karbon salımını fidan dikerek nötrlemek. Araçların atmosfere saldığı sera gazlarını absorbe edecek fidanları doğaya kazandırarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak.

PROJE DETAYLARI

Çalışmalar TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ege Orman Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Fidan dikimleri dikim sezonunda ( Kasım – Mart arası) başlayacak ve sonuna kadar bitirilecektir. Takip eden 5 yıl boyunca fidan bakımları Vakıf tarafından sağlanacaktır.
Ağaçlandırma sahasında yapılacak açılış töreninden sonra kamuoyuna ortaklaşa bir bülten ile duyuru yapılacaktır. Ağaçlandırma sahasına TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgeleriyle belirlediği ölçülerde bir tabela konulacaktır.

Proje ilk olarak protokol İmza töreniyle sosyal medya, yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır, Her araç için basımında mutabık kaldığımız logolu sticker verilecektir. 1.000 fidan ve üzeri bağışlarda ağaçlandırma sahasında tüm katılımcılarla birlikte fidan dikim töreni yapılacaktır.

PROJE MALİYETİ

Bir fidana hayat vermeniz için TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol imzaladığımız Orman ağaçlandırma sahaları için bir fidan bağışı 5,00TUdir. Adınızın verildiği; Koruluk için en az 1.000 fidan, Orman için 10.000 fidan bağışlanması gerekmektedir.
Kamu yararına bir Vakıf olmamız sebebiyle 1998 yılında Bakanlar kurulu kararı ile vergi muafiyetini almıştır. Yapılan bağışları Bakanlar Kurulu'nun 98/11016 sayılı kararı ile işletme gideri olarak gösterebilmektedir.

Proje destekçilerimizden örnek çalışmalar;