EGE ORMAN VAKFI

Fıstık Çamı Ağaçlandırması

Ormanların korunması devlet eliyle yapılırken fıstık çamının bulunduğu köylerde aileler kendi kullanım alanlarının sınırlarını belirlemişler ve korunmasını da kendileri yaparak ek gelir sağlamaktadırlar.  Şöyle ki 1 kg iç çam tohumu, 1 m3 kerestenin 2-3 katı değerine sahiptir. Bir ağaçtan ortalama 50- 60 yılda 1-2 m3 kereste üretilebilirken aynı ağaç her yıl ortalama 6-8 kg tohum verebilmektedir. Özellikle Bergama Kozak’ta fıstık çamından elde ettikleri yüksek gelirlerle köylülerin hayat standartları oldukça yükselmiştir. Fıstık çamı tohumumun pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Fıstık çamı ağaçlandırmalarının daha da yaygınlaştırılması hem milli ekonomi için hem de yöre halkı için önem arz etmektedir.

Fıstığının yanında odunu da değerlendirilmektedir. Direk yapımında, travers, kaplama, ambalaj malzemesi, yapı malzemesi, lif ve yonga levha, selüloz ve kâğıt yapımında kullanılır. Reçinesinden ve kabuğundan da faydalanılmaktadır.

Fıstık çamı kolayca üretilebilmektedir. Kalın kabuklu tohumu zedelenip veya ıslak kum karışımında (katlama) 5-6 hafta bekletildikten sonra kasalarda veya torbalarda ekilmesi ile fidanı kolayca elde edilebilir. Aşı yapılarak erken ve kaliteli tohum verebilen fidanları da üretilebilmektedir.

Ege Orman Vakfı yerel halka ek gelir sağlamak amacıyla fıstıkçamı ormanları kurmaktadır. Fıstık çamı ağaçlandırmaları ile Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında yöre köylüsüne destek verilmiştir.

  • 1999 yılında; Selçuk-Belevi (65.5 hektar)alanda,
  • Dikili - Yahşibey Fıstık çamı ormanı,
  • Ayvalık – Cennet Tepesinde 40 Dekarlık alanda, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ege Orman Vakfı iş birliğiyle “3 Temmuz Hatıra Ormanı” oluşturmak üzere 2008 yılında 1200 adet boylu Fıstıkçamı fidanı,
  • Bayındır/Zeytinova Belediyesi ile iş birliği yaparak 10.500 adet,
  • Barbaros Köyü Muhtarlığı, İzmir Valiliği Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 81 hektarlık alana 20.500 fidan dikildi.